ÚvodAktualityKORONA 2017 – KOnference o ROzvoji NAdání 2017

Aktuality

KORONA 2017 – KOnference o ROzvoji NAdání 2017

Konference se bude konat dne 14. září 2017 od 9:30 hod na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Půjde o první tematicky zaměřenou konferenci, věnovanou problematice intelektového nadání. V letošním roce je téma identifikace, rozpoznávání rozumově nadaných dětí. Toto téma je velmi důležité a zásadní; správné rozpoznání potenciálu a schopností je prvním podstatným krokem při práci s každým nadaným žákem. Více na http://www.koronabrno.cz.