ÚvodAktivityDiskuzní skupiny

Aktivity

Diskuzní skupiny

V rámci projektu došlo k vytvoření vzdělávacích materiálů pro pracovníky zájmových organizací a NNO, kteří budou proškoleni pomocí vzdělávacích prezenčních kurzů. Samozřejmě je brán zřetel na skutečnost, že mnoho pracovníků NNO a zájmových organizací se věnuje práci v zájmových útvarech pouze ve svém volném čase a nemohou se ze svého hlavního zaměstnání uvolnit na celodenní prezenční kurzy. Speciálně pro ně jsou připraveny e-Learningové kurzy.

Vše je podloženo poznatky získanými výzkumem dané problematiky.

Důraz je kladen na nutnost otevřené diskuse nad danou problematikou. Z tohoto důvodu je jednou z aktivit projektu tvorba diskusních skupin, na kterých se již setkávají a nadále budou setkávat za přítomnosti psychologa pracovníci NNO, mimořádně nadané děti a jejich rodiče s odborníky z praxe.

Od září 2011 dojde k realizaci diskusních skupin v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Diskusní skupiny budou mít podobu workshopů.

Zájemci o účast v diskusních skupinách kontaktujte naši asistentku na tel.: 725 210 050 či prostřednictvím e-mailu martina@ro­dinne-centrum.cz.