ÚvodAktuality1. ročník celostátní soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“ zahájen!

Aktuality

1. ročník celostátní soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“ zahájen!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 1. ročník celostátní soutěže č. B/44   s názvem „ SAPERE – vědět, jak žít “ ve školním roce 2010 / 2011 pro žáky 2. stupně základních škol a žáky všech typů středních škol ze znalostí v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy. Hlavním posláním soutěže je vzbudit zájem o zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za své zdraví, které nelze ničím nahradit. Soutěž je bezplatná a dobrovolná. Více na webových stránkách www.saperesoutez.cz.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo ve  Věstníku MŠMT ČR pod č. j. 13 595/2010–51 1. ročník celostátní soutěže č. B/44   s názvem „ SAPERE – vědět, jak žít “ ve školním roce 2010 / 2011 pro žáky 2. stupně základních škol (I. kategorie – ZŠ) a žáky všech typů středních škol (II. kategorie – SŠ) ze znalostí v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy .  
Dne 24. 1. 2011 byla zahájena školní kola soutěže.  Již před zahájením se do soutěže přihlásilo více než 80 základních a středních škol.
Hlavním posláním soutěže je vzbudit zájem o zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za své zdraví, které nelze ničím nahradit. Soutěž se také zaměřuje na oblast prevence před obezitou, prevence před poruchami příjmu potravy (jako např. bulimie či anorexie) a dalších nemocí spojených s nedodržováním zásad zdravého životního stylu včetně prevence problémů způsobených nezdravým životním stylem (např. cukrovka).
Dalším přínosem soutěže je i vzájemná spolupráce učitelů, předávání si zkušeností z oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy nejen na školách, ale i v rámci volnočasových aktivit. Navíc na vítěze soutěže čekají hodnotné ceny! 

Soutěž je bezplatná a dobrovolná. Více na webových stránkách www.saperesoutez.cz.

Kontaktní osoba pro ZŠ: Lucie Štolbová
tel.: 725 184 519, e-mail: lucie.stolbova@saperesoutez.cz