Úvod

LETNÍ SETKÁNÍ PRO RODINY S DĚTMI NA ŠUMAVĚ 2013

Více informací

Centrum Masarykovy univerzity pro rozvoj nadaných dětí v Jihomoravském kraji

Více informací

Dětské tábory pro nadané děti

Více informací

1.dětská vědecká konference

Více informací

Pozvánka na workshop projektu "Zvyšování kvality vzdělávání MND na 1.stupni ZŚ"

Více informací

ZMĚNY TERMÍNŮ PREZENČNÍCH KURZŮ A DISKUZNÍCH SKUPIN !!

Více informací

Termíny kurzů v Olomouckém kraji!

Více informací

Termíny kurzů v Moravskoslezském kraji!

Více informací

Výzva pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání

V současné době probíhá dotazníkové šetření, které se zabývá výzkumem problematiky mimořádně nadaných dětí. Cílem je zmapování situace v jednotlivých krajích ČR ve školách a v organizacích zájmového vzdělávání a jejich zkušeností s mimořádně nadanými dětmi.
Dotazník naleznete zde. Jedná se pouze o 5 otázek, které zaberou cca 7 minut. Vaše názory a zkušenosti jsou pro nás velice cenné a pomohlo by nám to v naší další práci.Dotazování bude ukončeno v nejbližších dnech, proto Vás žádáme o vyplnění obratem. Děkujeme za vaši pomoc a spolupráci.

1. ročník celostátní soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“ zahájen!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 1. ročník celostátní soutěže č. B/44   s názvem „ SAPERE – vědět, jak žít “ ve školním roce 2010 / 2011 pro žáky 2. stupně základních škol a žáky všech typů středních škol ze znalostí v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy. Hlavním posláním soutěže je vzbudit zájem o zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za své zdraví, které nelze ničím nahradit. Soutěž je bezplatná a dobrovolná. Více na webových stránkách www.saperesoutez.cz.

 

Více informací

2. ročník celostátní soutěže „Finanční gramotnost“ byl zahájen!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo ve  Věstníku MŠMT ČR již 2. ročník celostátní soutěže č. A/37  s názvem „Finanční gramotnost“ ve školním roce 2010 / 2011 pro žáky 2. stupně základních škol (I. kategorie – ZŠ) a žáky všech typů středních škol (II. kategorie – SŠ) z teoretických a praktických znalostí v oblasti finanční gramotnosti.

Více informací

Soutěž pro mladé talenty JuniorErb

Pro všechny mladé lidi ve věku do 18 let, kteří se aktivně zajímají o internet, a svoje znalosti, energii a nadšení využívají ve prospěch místních komunit či celé společnosti, je určena soutěž JuniorErb. Přihlásit se do ní mohou jednotlivci i týmy, jejich práce nemusí být nutně oficiálními a úplnými stránkami samospráv, ale mohou se zabývat i jednotlivými složkami společenského života. Hlavním cílem soutěže je podpořit jejich úsilí, pomoci jim v přípravě na budoucí profesní růst, podchytit zajímavé podněty a zároveň dále rozšířit jejich zájem o věci veřejné.

Více informací

« 1 2 3 4 »