ÚvodAktivity — Kurzy

Kurzy

V současné době je realizace prezenčních kurzů ukončena.


Využijte prosím nabídku eLearningových kurzů (které mají obdobnou resp.totožnou náplň jako prezenční kurzy), registrace zde 

 

 

 

Pracujete s dětmi?  Vedete kroužky pro děti?
Chcete se naučit rozvíjet nadání dětí správným způsobem, respektovat jejich potřeby a seznámit se s vhodnými formami jednání a komunikace s nadanými dětmi?

Od července 2011 budeme pořádat prezenční vzdělávací kurzy , na kterých se dovíte jak komunkovat s nadanými dětmi a jak vhodně rozvíjet jejich nadání. Na začátku a na konci kurzů budete mít možnost zapojit se do psychodiagnos­tického testování. Vyvtořením psycho­diagnos­tického profilu získáte potřebné informace k Vašemu osobnímu rozvoji.

Jedná se o kurzy s následující obsahovou náplní:

  • Rodina a organizace zájm. vzděl.
  • Klíčové kompetence a jejich rozvoj
  • Nadané děti a jejich rozvoj v zájm. organizacích
  • Pedagogická diagnostika a prevence
  • Di­ferenciace a individualizace ve výuce

Kde? V Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Kdy? termíny viz níže

Pro koho? Kurzy jsou určeny pracovníkům organizací zájmového vzdělávání pracujících s dětmi

Cíl kurzů: Porozumět základním charakteristikám skupiny nadaných dětí, jak s ní být profesionálně v souladu, nikoliv v disharmonii. Jak dokázat rozpoznat talent a rozvíjet ho individuálním způsobem.

Cena: ZDARMA (Kurzy jsou spolufinancovány ESF a státním rozpočtem ČR)

Forma kurzů: prožitkový workshop s diskusí, interaktivní skupinový trénink

Kurzy budou probíhat po vedením zkušeného lektora. Každý účastník získá po absolvování kurzu osvědčení o absolvování

Problematiku daných modulů budou mít možnost účastníci kurzu probrat s lektorem rovněž po ukončení kurzu, a to prostřednictvím on-line konzultací. Na webových stránkách projektu bude pro tyto účely vytvořeno interaktivní diskusní fórum.

 


Termíny kurzů ve Zlínském kraji!

Nadání ... brána k úspěchu - Termíny kurzů ve Zlínském kraji!

POZOR PROSÍM – ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!

Více informací

Termíny kurzů v Olomouckém kraji!

Více informací

Termíny kurzů v Moravskoslezském kraji!

Více informací