Úvod — Aktuality

Aktuality

Nové číslo elektronického zpravodaje

V sekci Ke stažení naleznete nové, již 7. číslo elektronického zpravodaje. Máme pro Vás opět připraveny ak­tuality z oblasti nadání a pozvánky na zajímavé akce. Více již ve zpravodaji. 

Výzva pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání

V současné době probíhá dotazníkové šetření, které se zabývá výzkumem problematiky mimořádně nadaných dětí. Cílem je zmapování situace v jednotlivých krajích ČR ve školách a v organizacích zájmového vzdělávání a jejich zkušeností s mimořádně nadanými dětmi.
Dotazník naleznete zde. Jedná se pouze o 5 otázek, které zaberou cca 7 minut. Vaše názory a zkušenosti jsou pro nás velice cenné a pomohlo by nám to v naší další práci.Dotazování bude ukončeno v nejbližších dnech, proto Vás žádáme o vyplnění obratem. Děkujeme za vaši pomoc a spolupráci.

Soutěž pro mladé talenty JuniorErb

Pro všechny mladé lidi ve věku do 18 let, kteří se aktivně zajímají o internet, a svoje znalosti, energii a nadšení využívají ve prospěch místních komunit či celé společnosti, je určena soutěž JuniorErb. Přihlásit se do ní mohou jednotlivci i týmy, jejich práce nemusí být nutně oficiálními a úplnými stránkami samospráv, ale mohou se zabývat i jednotlivými složkami společenského života. Hlavním cílem soutěže je podpořit jejich úsilí, pomoci jim v přípravě na budoucí profesní růst, podchytit zajímavé podněty a zároveň dále rozšířit jejich zájem o věci veřejné.

Více informací

1. ročník celostátní soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“ zahájen!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo 1. ročník celostátní soutěže č. B/44   s názvem „ SAPERE – vědět, jak žít “ ve školním roce 2010 / 2011 pro žáky 2. stupně základních škol a žáky všech typů středních škol ze znalostí v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy. Hlavním posláním soutěže je vzbudit zájem o zdravý životní styl včetně zdravé výživy a podnítit tak žáky k uvědomění si vlastní odpovědnosti za své zdraví, které nelze ničím nahradit. Soutěž je bezplatná a dobrovolná. Více na webových stránkách www.saperesoutez.cz.

 

Více informací

Péče o talenty v pořadu Třetí dimenze

Na konci října loňského roku proběhla v Praze mezinárodní konference věnovaná práci s mladými talentovanými studenty s názvem Talent nezná hranic. Konferenci organizoval Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR. Péče o talenty je hlavním tématem dnešní reprízy Třetí dimenze.  Více informací včetně zvukového záznamu pořadu zde.

Talent a Nadání na ČT 1 v pořadu Sama doma

V týdnu od 24.-28.1.2011 bude problematice talentu a nadání věnována pozornost v pořadu Sama doma, který je pravidelně vysílán od 12:30 hodin na programu České televize. Jednotlivé díly můžete rovněž dodatečně shlédnout na webových stránkách České televize.
24.1.2011, 25.1.2011, 26.1.2011, 27.1.2011, 28.1.2011 

Český student získal na astronimické olympiádě v Číně zlato

Zlatou medaili na Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice (4. IOAA) v Číně získal student Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře Stanislav Fořt. Více se dočtete zde.

2. ročník celostátní soutěže „Finanční gramotnost“ byl zahájen!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo ve  Věstníku MŠMT ČR již 2. ročník celostátní soutěže č. A/37  s názvem „Finanční gramotnost“ ve školním roce 2010 / 2011 pro žáky 2. stupně základních škol (I. kategorie – ZŠ) a žáky všech typů středních škol (II. kategorie – SŠ) z teoretických a praktických znalostí v oblasti finanční gramotnosti.

Více informací

Veřejné jednání Resortní pracovní skupiny k péči o kognitivně nadané děti a žáky

Ve čtvrtek 20. 1. 2011 proběhne na VÚP, Senovážné náměstí 1588/4, Praha 1, v podkrovních prostorách v 5. patře 13. pracovní jednání Resortní pracovní skupiny k péči o kognitivně nadané děti a žáky. Více informací zde.

Více informací

Organizační řády Chemické olympiády, Biologické olympiády a Soutěže v cizích jazycích

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly schváleny nové organizační řády Chemické olympiády, Biologické olympiády a Soutěže v cizích jazycích. Více informací zde.

Talentům je třeba pomoci

Nadané děti jsou v oboru, který je zajímá, motivované, cílevědomé a zvídavé. Chápou problémy kolem sebe v širších souvislostech a jsou velmi citlivé. Z toho pro ně někdy plynou potíže se vztahy k učitelům nebo ke spolužákům. Více zde.

Je nadání danajský dar?

Potenciálně nadaných se rodí 20 až 25 procent dětí. Kdyby měly šanci rozvíjet své schopnosti, dokázaly by v některé z oblastí lidské činnosti vyniknout. Bohužel jen dvě až tři procenta z nich mají to štěstí, že jejich talent nepřijde vniveč…celý článek zde.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »