Úvod — Mimořádně nadané dítě

Mimořádně nadané dítě

Mimořádně nadané dítě

Moderní výzkumy a školská praxe potvrzují, že mimořádně nadané děti patří do kategorie dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.  Nadané děti jsou v oboru, který je zajímá, motivované, cílevědomé a zvídavé. Chápou problémy kolem sebe a jsou citlivé. Jejich vývoj ovšem bývá nejednou poznamenán disproporcionalitou vývoje jednotlivých složek. Zatímco jejich úroveň myšlení je vysoká, jejich tělesný vývoj může zaostávat. Je tedy zcela zřejmé, že nejen jejich intelektuální, ale i sociální a emociální potřeby jsou do určité míry odlišné od většinové školní populace.

Formy nadání jsou velmi různorodé a s nadanými dětmi se můžeme setkat na všech stupních vzdělávání. Přestože se hovoří o 2–3% výskytu nadaných v dětské populaci, odborníci zabývající se dlouhodobě výzkumem a rozvojem nadání uvádějí, že až 20–25% dětí by dokázalo vyniknout v některé oblasti lidské činnosti, jestliže by k tomu mělo dostatečné podmínky.