ÚvodMimořádně nadané dítě — definice MND

definice MND

Dle legislativy (vyhláška č. 73/2005 Sb.) se mimořádně nadaným žákem rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech.

Pojem mimořádné nadání se obvykle užívá pro oblast intelektových schopností. Toto mimořádné nadání diagnostikují psycholožky a psychologové ať už s klinickou nebo poradenskou praxí.

Mimořádné nadání v jiných než intelektových oblastech (sport, výtvarné nadání, hudební nadání) se obvykle nazývá talentem a je považováno za jakýsi poddruh – užší okruh nadání. Nadání v intelektových schopnostech se může ale nemusí kombinovat s talentem v jiné oblasti. Výrazný talent v těchto „jiných“ oblastech lze také označit za mimořádné nadání.

CHARAKTERISTIKA NADANÉHO DÍTĚTE VE ŠKOLE

Více informací